Hej i trolling Monika Czaplicka

[Video] Hejt i Trolling – broń się przed negatywami

Jedno jest pewne! Prędzej czy później HATE pojawi się także na Twoich profilach społecznościowych! Obejrzyj prezentację Moniki Czaplickiej, która zdobyła I miejsce na I  konferencji I ♥ Marketing – zobaczysz na tym video jaskrawe przykłady niekompetencji social media managerów działających w polskich firmach. Poznasz także kilka porad, jak ustrzec się najczęstszych błędów w procesie zarządzania hatem.

Prezentacja Moniki Czaplickiej na konferencji I ♥ Marketing zajęła I miejsce w głosowaniu publiczności, zdobywając średnią 4,74/5 z 231 głosów!

Ilustracja

Obejrzyj całą prezentację:

Zobacz też prezentację na SlideShare:

Monika Czaplicka wystąpi także na II edycji konferencji 
I ♥ Marketing 25.10 w Warszawie
, a także poprowadzi 21.06 w Warszawie szkolenie “Facebook Marketing – lajki, zasięgi i fani”. Zapraszamy na nasze wydarzenia:

Sprawny-Marketing konferencja

Facebook-Ads

 

Powyższy tekst zawiera prywatne poglądy Autora. Niekoniecznie muszą odzwierciedlać one poglądy Redakcji.

Monika Czaplicka

W branży social media działa od 9 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, przez lata zaj­mo­wała się mar­ke­tin­giem szep­ta­nym oraz przy­go­to­wy­wa­niem stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych, ale jej fascy­na­cją pozo­stają wyzwa­nia, takie jak kry­zysy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy Pro­wa­dzi fan­page “Kry­zysy wybu­chają w social media w week­endy” oraz bloga cza​plicka​.eu, gdzie pisze o zagwozd­kach i kot­kach. Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych.


 • Redakcja

  Przy okazji przypominamy o nowej grupie na Facebooku, w której odpowiadamy na szereg pytań. Dołącz do Twoja firma w Internecie i Social Media.

  Subskrybuj Sprawny.Marketing na Messengerze, dostaniesz informację o każdym nowym artykule lub materiale video

  Wielkimi krokami zbliża się także dwudniowa konferencja I ♥ Marketing & Social Media oraz organizowane przez nas 24 szkolenia z zakresu marketingu.

  Możesz też zamówić prenumeratę drukowanego magazynu sprawny.marketing

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *