Informacje ogólne

„sprawny.marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową https://sprawnymarketing.pl Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”. Ponadto wprowadziliśmy śródtytuły, które ułatwią Ci wyszukanie interesujących Cię informacji.Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do spółki „sprawny.marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” stronę internetową https://sprawnymarketing.pl oraz wszystkie inne strony internetowe w tej domenie, których jesteśmy właścicielem (dalej „Witryna” lub „Witryny”).

W niniejszej Polityce będziemy odnosić się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które w skrócie będziemy nazywać „RODO”. 

Administrator danych osobowych

„sprawny.marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wolsztyńska 5, 60-361 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313890, NIP 7773078143, REGON 300905973 jest administratorem Twoich danych osobowych.Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem email: oliwia.krzywdzinska@sprawnymarketnig.pl lub numerem telefonu: +519 183 555

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: rodo@sprawnymarketing.pl

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług, jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Gromadzimy informacje o Tobie z różnych źródeł:

Informacje, które nam dostarczasz

W przypadku korzystania z usługi newslettera przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. adres e-mail,
 2. imię.

Dane osobowe w tym przypadku  przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł skorzystać z usługi newslettera.

W przypadku dokonywania transakcji przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres korespondencyjny,
 4. adres e-mail,
 5. nr telefonu,
 6. nazwa firmy,
 7. NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych towarów lub usług.Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne (podanie adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne).

Dane niezbędne do zwarcia umowy przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane, które zbieramy w związku z wykonaniem ciążących na nas obowiązków rachunkowych oraz podatkowych, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa rachunkowego, podatkowego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto dane możemy przetwarzać również w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane do kontaktu podane dodatkowo zbieramy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:

 1. Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z Nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest utrzymywanie kontaktu z osobami zainteresowanymi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 2. Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przeprowadzanie dobrowolnych ankiet, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 3. Informacje, które udostępniasz w swoich postach: możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 1. Informacje przekazywane podczas prowadzenia czatu na stronie internetowej (adres e-mail, imię i inne informacje, które mogą się pojawić): w zależności jakie dane nam przedstawisz podczas prowadzenia rozmowy. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie czatu,
  tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
 3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
 5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
 6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies
 9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Udostępniania Ci naszych towarów i usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być wykonanie umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. W celu wyświetlania reklam w ramach usług Meta na podstawie przekazanego przez Ciebie adresu e-mail – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przy czym wykorzystujemy usługi Meta i wyświetlamy reklamy naszych usług tylko tym użytkownikom, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych. 

Informacje dla użytkowników serwisów portali społecznościowych

W przypadku portali społecznościowych dane osobowe będę przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage oraz kanałów Administratora w serwisach Facebook, Instagram, YouTube,Tik-tok, Pinterest, X, Threads, LinkedIN, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach wskazanych serwisów.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych, dbanie o wizerunek marki, a także poszukiwanie pracowników lub kontrahentów. Informacje marketingowe mogą być Tobie także przekazywane na podstawie wyrażonej zgody. W takim wypadku zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami drogą mailową lub pisemną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z przepisami przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy  przepisów  prawa.  Ponadto  Twoije  dane są  udostępniane  Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

Dane  osobowe  przechowywane  do  czasu  wyrażenia  sprzeciwu  lub  ustania  celów przetwarzania.  Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Dane w postacie Twojego adresu e-mail mogą zostać również wykorzystane w celu wyświetlenia Ci na portalach Meta reklam związanych z nadchodzącymi wydarzeniami lub świadczonymi przez nas usługami. Dbamy o to, aby adresy e-mail, na których podstawie udostępniamy reklamy w portalach społecznościowych należały do osób, które są zainteresowane otrzymywaniem informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Jeśli jednak uznasz, że nie chcesz widzieć tego typu reklam możesz złożyć w każdej chwili sprzeciw. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i zależy nam, abyś miał świadomość swoich praw oraz wpływ na sposób otrzymywania od nas informacji. 

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

sprawny.marketing sp. z o.o. oraz  Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach: 

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Zakres naszej odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nas celów przetwarzania.

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

 1. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową,
 2. dostawcom usług hostingowych, informatycznych, umożliwiających wysyłanie smsów oraz newslettera, 
 3. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę,
 4. dostawcom usług księgowych, podatkowych,
 5. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 2. jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 3. w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych
 6. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego swoich danych osobowych opartego na naszym uzasadnionym interesie. W razie wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych osobowych nie będzie nam wolno przetwarzać do takich celów. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami.

Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.

W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych 
 • lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dostępnej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC
 • Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z nami.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres do upływu przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone wobec nas albo które nam przysługują.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie są pełnoletnie ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby niepełnoletniej, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z nami.

Ciasteczka – cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w następujących celach:

 1. aby zapewnić Ci dostęp do towarów i usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach;
 2. aby udoskonalać nasze Witryny, towary i usługi;
 3. aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach;
 4. aby lepiej przedstawiać nasze towary i usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych;
 5. oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

W zależności od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje

Ze względu na czas, przez jaki cookies są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
 2. stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić następujące rodzaje ciasteczek:

 1. cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczane bezpośrednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny.
 2. cookies zewnętrzne (third-party cookies) – korzystając z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

 1. niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których chcesz skorzystać.
 2. funkcjonalne – pozwalają Nam na analizę, w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,
 3. reklamowe/biznesowe– pozwalają Nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu  analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek, z których korzystają nasze Witryny oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

Nasze ciasteczka (ciasteczka niezbędne)

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony, logowanie się czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Wistia

Nasze Witryny korzystają z usługi Wistia. Wistia śledzi jak korzystasz z filmów dostępnych przez Witryny: jak długo oglądasz dany film, w którym momencie robisz pauzę albo włączasz przewijanie itd. W przypadku niektórych filmów możemy zapauzować odtwarzanie i poprosić Cię o podanie imienia lub adresu email. Nie jesteś zobowiązany do podania tych danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo, aby niektóre filmy były dostępne tylko dla zidentyfikowanych użytkowników. Wistia łączy dane zabrane poprzez filmy, w tym imiona i adres e-mail i tak zebrane informacje udostępnia nam. Poza tym Wistia nie sprzedaje ani w inny sposób nie udostępnia stronom trzecim danych zebranych przez filmy dostępne w Witrynach. Tak zabrane dane wykorzystujemy w celu poprawy jakości filmów udostępnianych w Witrynach.Opt-out: możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne)

Nasze Witryny korzystają z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli Nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie Nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Transfer danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics(zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).Opt-out: możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe)

Nasze Witryny korzystają z Google AdWords w celu reklamy naszych produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka, które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.Opt-out: w celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Google DoubleClick (ciasteczka reklamowe/biznesowe)

Nasze Witryny korzystają z Google DoubleClick – ciasteczek pozwalających nam na kontrolowanie jak często dana reklama jest wyświetlana w przeglądarce, jak długo trwa jej wyświetlanie oraz przez jaki okres czasu reklama może pojawić się w przeglądarce. Na tej podstawie możemy oceniać skuteczność naszych reklam.Opt-out: w celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Vimeo (ciasteczka funkcjonalne)

Nasze Witryny korzystają z usługi Vimeo zapewnianej przez Vimeo, Inc, która pozwala Nam na udostępnianie Tobie w Witrynie nagrań wideo. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat zapoznaj się z Cookie Policy and Privacy usługi.Opt-out: w celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Opt-out i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Facebook Pixel

Nasze Witryny korzystają z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala Nam na śledzenie Twojego zachowania po tym jak zobaczyłeś albo kliknąłeś w reklamę pochodzącą Facebooka. Ta usługa jest zaprojektowana w sposób pozwalający na ocenę wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga Nam w ulepszaniu naszych przyszłych reklam. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z Twoim facebookowym profilem, a następnie wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facebooka dostępnej tutaj. W związku z Facebook Pixel na Twoim urządzeniu może zostać umieszczone ciasteczko.Opt-out: w celu wyłączenia Facebook Pixel kliknij w linkOpt-out.Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

 1. Internet Explorer
 2. Mozilla Firefox
 3. Chrome
 4. Opera

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Android
 2. iOS
 3. BlackBerry
 4. Windows Phone

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Android
 2. iOS
 3. BlackBerry
 4. Windows Phone

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci się bezpośrednio do nas.

Powiadomienia Web Push

Powiadomienia Web Push są wysyłane do Twojej przeglądarki internetowej wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push powinieneś na komunikacie wysłanym przez swoją przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z powiadomień Web Push nie przetwarzamy żadnych Twoich danych osobowych. Jesteś identyfikowany wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Do tych informacji nie mamy dostępu.

Zmiany polityki prywatności i cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności i cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn.Jeśli nadal korzystasz z Witryn po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.Data wejścia w życie niniejszej polityki prywatności i cookies: 28.01.2020 r.

Dane administratora serwisu

sprawny.marketing sp. z o.o.

ul. Wolsztyńska 5

60-361 Poznań

Polska

NIP: PL 7773078143

REGON: 300905973

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 000313890. Kapitał zakładowy: 102 000 zł

email: faktury@sprawnymarketing.pl

telefon: +48 519 183 555 

Przeczytaj więcej na: https://sprawnymarketing.pl/polityka-prywatnosci/