Aneta Rutkowska

Jak wygląda rynek WordPressa w Polsce – raport LH.pl

WordPress to najpopularniejszy silnik do budowy stron www na świecie. Dane donoszą, że w 2024 r. z WordPressa globalnie korzysta 43,2% stron internetowych (źródło: SearchLogistics) i aż 63,3% stron opartych o systemy zarządzania treścią (ang. CMS). WordPress napędza ponad 810 milionów stron www na świecie, tworząc tym samym duży rynek web developerów specjalizujących się w tym CMSie.

Materiał partnerski stworzony przez firmę LH.pl.

Badanie rynku WordPressa w Polsce

W LH.pl, jako hostingodawca, działamy na styku dwóch płaszczyzn – współpracy z web developerami oraz klientami stron internetowych. Nasza pozycja pozwala na zaobserwowanie relacji, jakie panują między wykonawcą a klientem. Same obserwacje jednak nie wystarczą. Postanowiliśmy, już po raz drugi, przeprowadzić badanie rynku WordPressa w Polsce, tworząc anonimowe ankiety skierowane do dwóch grup odbiorców:

 1. web developerów
 2. klientów, którzy w przeszłości zlecili wykonanie strony www lub planują to zrobić.

Badanie odbyło się wiosną 2024 r. na grupie ponad 500 twórców stron i 350 klientów. Grupa badawcza składała się z klientów o zróżnicowanych potrzebach, budżetach i doświadczeniach. Badani wykonawcy stron to freelancerzy, właściciele agencji interaktywnych, studiów software house i osoby zajmujące się wirtualną asystą.

W badaniu staraliśmy się zbadać kilka kluczowych aspektów – przede wszystkim praktyki web developerów podczas wykonywania zleceń, stawki, które oferują, a także największe wyzwania, z jakimi mierzą się w swojej działalności. Klientów zapytaliśmy o budżety, jakie przeznaczyli lub planują przeznaczyć na wykonanie strony, oczekiwania, potrzeby oraz doświadczenia współpracy z web developerami.

Jak wygląda rynek WordPressa w Polsce? Oto najciekawsze wnioski z badań LH.pl.

Rynek WordPressa w Polsce jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa i niskie stawki

67,2% badanych wykonawców stron www to freelancerzy, 15% grupy badawczej stanowiły agencje interaktywne, 7,1% wirtualne asysty i jedynie 2,4% studia software house. Zgromadzone dane pokrywają się z obserwacjami, jakich można dokonać na rynku WordPressa. Stosunkowo niski próg wejścia w branżę, bezpłatny dostęp do WordPressa i brak konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej i umiejętności powoduje, że tworzenie stron www przyciąga freelancerów.

Duża liczba doświadczonych freelancerów

Co ważne, aż 26,6% wszystkich badanych wykonawców deklarowało ponad 10 lat doświadczenia na rynku, a niemal połowa (47,2%) web developerów posiada co najmniej 5-letnią praktykę. Z danych można zatem wnioskować, iż wielu wykonawców nie widzi potrzeby przekształcania swojej działalności w agencję czy software house. Jedynie co piąty badany web developer planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zatrudnić specjalistę do swojego zespołu.

Ile kosztuje strona na WordPressie?

Wyniki ankiet dowiodły, że niemal 60% wykonywanych stron mieści się w budżecie od 1501 do 5000 zł, a co trzeci web developer wycenia swoją usługę w przedziale cenowym 1500–3000 zł. Jeszcze niższe stawki planują przeznaczyć na stronę internetową badani klienci – co drugi ankietowany wskazał, że chce wydać między 500 a 1500 zł. Taki obraz rynku powoduje powstawanie kolejnych mikro przedsiębiorstw, które starają się odpowiedzieć na potrzebę klientów, zaniżając stawki w branży.

Potrzeby web developerów są jednak inne: co czwarty badany twórca stron chciałby ukształtować swoje stawki w budżecie 3000–5000 zł, a 17% wykonawców dąży do kwoty 10000–20000 zł za swoją pracę. Co stoi na przeszkodzie w podejmowaniu bardziej lukratywnych zleceń? Co drugi twórca wskazał na problemy z pozyskaniem klientów o wyższym budżecie, a 32,1% twórców ocenia swoje umiejętności jako niewystarczające, by takie projekty realizować.

35,1% badanych twórców stron nie podpisuje umowy przed rozpoczęciem współpracy, a niemal co drugi wykonawca doświadczył problemów z płatnościami od klientów

Formalizacja warunków współpracy z klientem w postaci umowy wydaje się być podstawową formą zabezpieczenia wzajemnych oczekiwań. Niestety, 35,1% badanych twórców nie decyduje się na podpisanie umowy, co rodzi wiele problemów, w tym trudności w uzyskaniu płatności za wykonaną pracę.

rynek wordpressa w polsce
Ankietowani twórcy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy podpisują umowę z klientem przed rozpoczęciem współpracy.

16,9% twórców zadeklarowało, że ich klienci zwlekali z dokonaniem płatności, gdy współpraca nie była oparta na umowie, a 14,6% nigdy nie uzyskało zapłaty za wykonane zlecenie. Niestety, umowa nie zawsze skutecznie eliminowała takie sytuacje – co dziesiąty ankietowany twórca nie uzyskał zapłaty za zlecenie pomimo jego sformalizowania.

Istotnym jest, że nie każda umowa solidnie zabezpieczy interesy obu stron. Co powinna zawierać prawidłowa umowa między wykonawcą strony a jego klientem?

Aby umowa była rzeczywistym zabezpieczeniem interesów obu stron, powinna określać co najmniej parametry strony internetowej, harmonogram prac, procedury wprowadzania poprawek oraz zasady rozliczeń. Bardzo ważne jest również uregulowanie kwestii praw autorskich do poszczególnych elementów strony (kodu źródłowego, grafik itd.). Jeżeli powyższe elementy zostaną dobrze opisane, prawdopodobieństwo wystąpienia sporu między stronami będzie minimalne, a pomyślnego rezultatu współpracy – wysokie.

– komentują radca prawny Konrad Cichoń i adwokat Arkadiusz Szczudło z kancelarii Creativa Legal.

PORADA

Oprócz ustaleń dotyczących samego projektu umowa powinna zawierać elementy niezbędne do tego, aby zabezpieczyć swoje interesy i móc skutecznie dochodzić swoich praw. Umowa powinna jasno określać terminy płatności oraz procedury w przypadku braku płatności. Umowa może zawierać klauzule dotyczące kar umownych za brak płatności, możliwość zawieszenia świadczenia usług w przypadku opóźnień oraz opcję rozstrzygania sporów w drodze mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu.

Warto także zwrócić uwagę na wspomnianą przez Creativa Legal kwestię praw autorskich. Twórca może zastrzec w umowie, że pełne prawa autorskie do stworzonej strony przechodzą na klienta dopiero po dokonaniu pełnej płatności, a nie po odebraniu strony. Oznacza to, że klient stanie się właścicielem strony dopiero po tym, jak za nią w pełni zapłaci, a nie po tym, jak zostanie mu udostępniona na serwerze.

Tak skonstruowana umowa stanowić będzie podstawę do skutecznego dochodzenia swoich praw w przypadku problemów z płatnościami.

Gdy klient zwleka z zapłatą lub odmawia jej, można podjąć następujące kroki:

 • wysłanie przypomnienia o płatności (zarówno nieoficjalnego, jak i formalnego wraz z powołaniem na warunki umowy)
 • wysłanie wezwania do zapłaty (w piśmie można wspomnieć o możliwych konsekwencjach prawnych wynikających z umowy)
 • konsultacja z prawnikiem lub postępowanie sądowe (w obu przypadkach posiadanie podpisanej umowy znacznie ułatwi proces dochodzenia roszczeń)

Niemal 40% web developerów nie wykorzystuje wszystkich szans na zwiększenie przychodu ze stron www

Twórcy stron internetowych, oprócz zarabiania na ich wykonywaniu, mogą podjąć szereg działań, które zwiększą zakres świadczonych usług, przychody z działalności i zadowolenie klienta.

Opieka nad stroną podstawową potrzebą klientów

Opieka nad stroną www może stanowić stabilne źródło dochodu dla web developerów. Jak wykazały dane, jedynie 60% z badanych wykonawców korzysta z tej możliwości, oferując usługę administracji stroną jako usługę abonamentową. Jednakże aż 55,4% przyszłych klientów jest zainteresowanych taką usługą. Dane te nie powinny pozostać obojętne dla web developerów.

Jak jeszcze mogą zarabiać wykonawcy stron?

Abonament to jednak nie jedyna możliwość dodatkowego zarobku na stronach www. Blisko 60% twórców korzysta z programu partnerskiego firmy hostingowej, oferując klientom polecenia domen, hostingu i certyfikatów SSL, zarabiając tym samym na prowizji od poleconych usług.

Rekomendacje najsilniejszym kanałem pozyskania nowych klientów

Ankieta wykazała, że blisko 62% twórców stron pozyskuje zlecenia z polecenia byłych klientów. Taki obraz rynku podkreśla istotę zbierania i publikowania opinii po wykonaniu strony, a także rolę dbałości o ogólne zadowolenie klienta w trakcie procesu i po oddaniu strony. Dane zebrane od klientów potwierdzają tę tezę.

17,9% osób, które zlecały wykonanie strony, zadeklarowało, iż rekomendacja znajomego stanowiła dla nich najważniejszy czynnik wyboru. 16,6% osób zdecydowało się na współpracę po zapoznaniu się z portfolio web developera.

Opinie o wykonawcy w internecie są także jednym z ważniejszych czynników wyboru dla osób, które dopiero planują zlecić wykonanie strony (30,4%). 15,8% przyszłych klientów zapyta o opinię swoich znajomych.

Największym wyzwaniem we współpracy z klientami jest niska jakość materiałów

Niska jakość materiałów, niezdecydowanie klientów i niski budżet to trzy największe wyzwania, na które zwrócili uwagę badani twórcy stron. W pytaniach otwartych twórcy wskazywali na trudności z uzyskaniem odpowiednich grafik, zdjęć i tekstów, które mogliby umieścić na stronie internetowej. Innym ważnym wyzwaniem jest niezdecydowanie klientów. Twórcy narzekają na brak akceptacji poszczególnych etapów prac, liczne zmiany i poprawki, a także wydłużenie procesu decyzyjnego.

rynek wordpressa w polsce raport
Ankietowani twórcy stron zostali poproszeni o wskazanie trzech największych wyzwań we współpracy z klientami.

AI pomocą na największe bolączki twórców

Z badania wynika, że jedynie 19.1% twórców nie korzysta i nie planuje korzystać ze sztucznej inteligencji w swojej pracy. 66,1% twórców już dziś wykorzystuje narzędzia AI do tworzenia treści tekstowych (66,1%), tworzenia grafik (28,5%) czy automatyzacji procesów w firmie (25,8%). Co ciekawe, aż 42,7% badanych klientów uważa, że wykonawca strony powinien zaoferować przygotowanie materiałów w postaci grafik i tekstów.

Klienci oczekują usług komplementarnych

Badani klienci stron www zapytani o to, jakie usługi powinien świadczyć web developer, wskazali na (od najważniejszych):

 • opiekę nad stronami,
 • pozycjonowanie (SEO),
 • szkolenia z obsługi WordPressa,
 • usługi prawne (np. regulamin strony),
 • kampanie reklamowe,
 • grafikę,
 • copywriting,
 • hosting, domenę i SSL,
 • obsługę social mediów.

Tylko 29,5% klientów otrzymało propozycję wsparcia i serwisu posprzedażowego. Aż 64,3% nie otrzymało żadnej oferty dodatkowych usług po odebraniu strony. Te doświadczenia klientów wskazują, że twórcy stron internetowych powinni aktywnie oferować wsparcie posprzedażowe, aby zwiększyć długoterminową satysfakcję klientów i generować dodatkowe przychody.

Lepsze wsparcie = większe budżety

Niemal co drugi badany klient wskazał, że wsparcie i serwis posprzedażowy mogłyby przekonać go do zwiększenia budżetu na stronę www. Taki obraz rynku rodzi wiele możliwości dla wykonawców stron. Dywersyfikacja oferty, a także oferowanie usług abonamentowych, w tym przede wszystkim opieki nad stronami, mogłyby doprowadzić do zwiększenia budżetów klientów, a co za tym idzie – wzrostu zadowolenia web developerów.

Raport Rynku WordPressa w Polsce jest dostępny do pobrania za darmo

Jeżeli te dane są dla Ciebie ciekawe, zapoznaj się z pełną wersją raportu. W raporcie znajdziesz ponad 130 stron merytorycznego opracowania danych, a także komentarze ekspertów branży WordPressa.

O autorze

Aneta Rutkowska

COO LH.pl. Od kilku lat tworzy i z sukcesami wraz z zespołem realizuje strategię marketingową jednej z największych firm hostingowych w Polsce - L...

zobacz więcej artykułów >>

Zostaw komentarz

 1. Redakcja

  Przypominamy, że wielkimi krokami zbliża się konferencja I ♥ Marketing & Technology, która odbędzie się już 22–24 października 2024 roku oraz organizowane przez nas 33 szkolenia z zakresu marketingu.

  Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco, zamów prenumeratę magazynu sprawny.marketing!

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz imię
Napisz komentarz