Tomasz Repeta

Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikacji medialno-marketingowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od dekady zapalony tancerz i od całkiem niedawna instruktor. Poza salą treningową, dziennikarz i redaktor. Miłośnik kuchni wegetariańskiej, fotografii, polityki, social media i sprawnej komunikacji. Wyróżniony w Programie Stypendialnym MaxROY.com dla studentów.
Load More