Michał Bąk

Zarządza agencją marketingu kreatywnego Elivo, która stawia sobie za cel edukację, doradztwo i utrzymywanie dobrych praktyk w e-marketingu. Działania firmy podnoszą jakość promowanych w Internecie produktów i usług. Michał ma realny wpływ na otoczenie poprzez działania zwiększające efektywność całej branży: edukuje poprzez Sales Lab, śledzi trendy na rynku, dzieli się wiedzą na blogu majkb.com, a także tworzy branżowy magazyn Marketing&Biznes. Posiada bogate doświadczenie w pracy nad rozwojem e-biznesu. Stale podnosi swoje kompetencje w dziedzinie wszelkiego rodzaju internetowych działań marketingowych. Specjalizuje się w efektywnym wspieraniu działań podnoszących dynamikę rozwoju, kompetencje i prestiż firm w sieci.
Load More