Avatar

Małgorzata Kociszewska, adwokat

Małgorzata Kociszewska, adwokat w Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej; przygotowuje i negocjuje umowy licencyjne, przenoszące prawa, w tym do znaków towarowych oraz autorskich praw majątkowych; opracowuje raporty due diligence znaków towarowych, strategie ochrony własności intelektualnej, w tym know-how, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych; rzecznik ds. europejskich znaków towarowych w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentuje Klientów w sporach o ochronę dóbr osobistych, naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, a także w sporach z zakresu prawa prasowego.
Load More