Test narzędzi do SEO monitoringu

Każdy pozycjoner prowadzący wiele projektów SEO spotkał się z problemem stałego monitorowania uzyskiwanych pozycji dla dużej liczby słów kluczowych. Tworzenia ręcznych pomiarów przez odpytanie wyszukiwarki zaprzestano już wiele lat temu. Z drugiej strony, pełna automatyzacja mierzenia pozycji, stoi w sprzeczności z regulaminem użytkowania Google oraz może prowadzić do rozbieżności wyników. W artykule przedstawię porównanie polskich narzędzi do monitorowania wyników wyszukiwania.

W Polsce mamy dostępnych kilka rozwiązań tzw. pudełkowych, które są do wykorzystywania online lub offline. Testem zostało objęte następujące oprogramowanie (kolejność alfabetyczna):

Poza monitorowaniem pozycji fraz w Google, po narzędziach tego typu można spodziewać się kilku dodatkowych umiejętności. Są to np. monitorowanie pozycji w różnych wersjach językowych Google ze szczególnym uwzględnieniem wersji polskiej oraz wyników pojawiających się razem z mapami. Dodatkowym atutem, choć rzadko wykorzystanym w Polsce, będzie monitorowanie pozycji w pozostałych wyszukiwarkach Yahoo, Bing i NetSprint.

Monitorowanie pozycji

Monitorowanie pozycji na mapach nabrało szczególnej istotności po ostatniej zmianie Google, gdzie maksymalnie pierwsze 7 wyników jest wyświetlane na mapie jako informacje wprowadzone wcześniej w usłudze Google Miejsca. Dobre narzędzie SEO monitoringu będzie w stanie poradzić sobie również z wynikami umieszczanymi na mapie.

GoogleMon potrafi monitorować wyniki w dwóch wersjach Google (.com i .pl), Seo-Stat w czterech wersjach (.com, .pl, .co.uk i .de) oraz Bing, NestSprint i Onet, a Webpozycja nie pozwala na wybór wyszukiwarki, prawdopodobnie w domyśle odpytuje polską wersję Google. Największy zakres możliwości proponuje Web-Tools, gdzie możemy dokonać wyboru spomiędzy kilkudziesięciu wersji językowych oraz sprawdzać pozycję w Bing, Yahoo i NetSprint. Jako jedyny posiada także moduł do sprawdzania pozycji na mapie.

Przy sprawdzaniu pozycji także jest ważna głębokość pomiaru, czyli do której strony z wynikami zostanie sprawdzona pozycja. Przy obecnych trendach rozliczania się za pozycję, z punktu widzenia klienta/zleceniodawcy mierzone powinny być tylko pozycje z TOP10. Jednak dla specjalisty SEO to zdecydowanie za mało, ponieważ mając do dyspozycji kilkaset mierzonych pozycji, może ocenić jakie efekty przynosi proces pozycjonowania. GoogleMon pozwala mierzyć od 300 do 1000 wyników, Seo-Stat, Webpozycja i Web-Tools sprawdzają wyniki w TOP100.

Historię osiąganych pozycji możemy przechowywać zwykle przez określony czas. GoogleMon wyświetla dostęp do pozycji z 12 ostatnich miesięcy. W momencie, kiedy są pozycje z różnych miesięcy, pojawiają się linki do wykresów i tabel z tych miesięcy. Wersja online Web-Tools przechowuje dane przez 365 dni, natomiast instalowany skrypt Web-Tools przechowuje wyniki na własnym serwerze bez przerwy, Webpozycja i Seo-Stat wydają się przechowywać wyniki cały czas.

Sprawdzanie dodatkowych informacji o domenie

Programy do monitoringu sprawdzają także wartości parametrów site i link w Google i Yahoo oraz pobierają dane z Alexy. GoogleMon pokazuje parametry site w Google oraz liczbę linków prowadzących do domeny według Yahoo. Seo-Stat wyświetla wartość PageRank, site w Google i Yahoo, liczbę linków do domeny według Yahoo oraz parametry Alexa Rank. Webpozycja wyświetla tylko wartość PageRank, natomiast Web-Tools pokazuje site i link z Google.

Wykresy

Naturalną kolejną funkcjonalnością jest generowanie wykresów w skali czasu dla osiąganych pozycji. GoogleMon automatycznie generuje wykres w trakcie przeglądania pozycji, Webpozycja nie pokazuje dokładnie wykresów pozycji tylko przedstawia wykresy ogólnej skuteczności słów kluczowych, które są w TOP10 do wszystkich słów monitorowanych. W Seo-Stat tworzenie wykresów jest uzależnione od ustalenia stawek za słowa kluczowe, a wykresy przedstawiają też osiągniętą wartość zestawu słów kluczowych. Wykresy w różnych przedziałach czasowych, dowolnie definiowanych, prezentuje Web-Tools.

Wykres w GoogleMon

Wykres w Seo-Stat

Wykres w Webpozycja

Wykres w Web-Tools

Obliczanie kosztów

Program do monitorowania pozycji może być też pomocnym narzędziem przy rozliczaniu się z klientem. Np. na podstawie raportu z narzędzia księgowa wystawia fakturę, jaką należy przesłać do klienta. Z badanych programów tylko GoogleMon nie ma umożliwiającego to modułu. Pozostałe narzędzia mają taką funkcjonalność, przy czym wydaję się, że w Web-Tools jest ona rozwinięta najlepiej. Na bieżąco aktualizuje kwotę do faktury oraz prognozuje sumę na koniec miesiąca. Wycena jest tworzona automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych cen za utrzymanie pozycji i dołączana do raportu. Przykładowy raport PDF pozycji zawierający kosztorys pochodzący z Web-Tools.

Raporty

Zestawienia zbiorcze dla pozycjonowanych witryn na wiele słów kluczowych mogą być prezentowane w raportach. Raport zazwyczaj generowany jest w skali jednego miesiąca i z reguły tworzony w formacie PDF lub CSV. Raport zawiera w kolumnach kolejne daty, a w wierszach monitorowane słowa kluczowe. Na przecięciu wiersza i kolumny znajduje się pozycja tego właśnie słowa w konkretnym dniu. Zbiorcze raporty można wygenerować korzystając z Seo-Stat lub Web-Tools.

Różnice w pozycjach

Najważniejszy element każdego raportu pozycji to właśnie osiągana pozycja. To, że normalnie widzimy różnice w wynikach wyszukiwania jest oczywiste i zostało opisane przez Macieja Janasa w artykule “Czy twoi klienci widzą te same pozycje, co ty?” Programy do monitorowania pozycji również wykazują się ich sporym zróżnicowaniem, mimo iż spodziewalibyśmy się, że wszystkie powinny pokazywać to samo. W przeprowadzonym teście, przez cały miesiąc były monitorowane 4 słowa kluczowe:

 • marketing internetowy
 • marketing internetowy w wyszukiwarkach
 • marketing w wyszukiwarkach
 • marketing w wyszukiwarkach internetowych

oraz uzyskiwana pozycja dla jednej z witryn, która pojawia się w wynikach wyszukiwania dla tych słów. Najbliższe pozycjom, które były także sprawdzane ręcznie z niezalogowanego konta i wyczyszczonego cache były narzędzia Web-Tools, GoogleMon i Seo-Stat. Oczywiście wyniki, które pokazywały, były także zróżnicowane między sobą, jednak tu należy dodać, iż te narzędzia sprawdzają pozycję o różnych godzinach w ciągu dnia, co także ma wpływ na zmierzoną pozycję. Webpozycja w ciągu miesiąca ma kilka dni luk w pomiarze, albo pokazuje wartość 0 albo puste pole zamiast uzyskanej pozycji.

Eksport słów do arkusza kalkulacyjnego

Korzystając z kilku programów do monitorowania pozycji przydaje się możliwość eksportowania słów kluczowych do formatu, który można wykorzystać w innych miejscach. Zaoszczędza to czas, gdy na przykład istnieje potrzeba uruchomienia drugiego, niezależnego monitoringu, a do skopiowania jest kilka tysięcy słów kluczowych. Każdy z programów pozwala importować listy słów kluczowych, mogą być oddzielane enterem lub przecinkiem, zależy od pola w które się je wpisuje. Natomiast eksport słów kluczowych oferują pośrednio Seo-Stat i Web-Tools poprzez utworzenie raportu w formie CSV.

Sposób działania monitoringu

Istnieją dwie popularne metody mierzenia pozycji. Pierwsza jest oparta o różnicowanie Data Center i zbieranie liczby ich IP. Druga polega na mnożeniu własnych serwerów proxy, które będą odpytywały tylko jeden Data Center, ale z wielu różnych adresów IP. Pierwsza metoda to popularne rozwiązanie na zachodzie, gdzie sprawdzana jest pozycja dla tego samego słowa kluczowego w wielu DC. Jednak jest podatna na limity odpytań jednego DC. Gdy przekroczymy wartość, Google automatycznie wyświetla albo kod captcha albo informację o niemożliwości przetworzenia zapytania. Nadmierne wykorzystywanie zasobów Google jest zabronione przez ich regulamin o czym wspomniał Łukasz Iwanek w swojej prezentacji “Monitorowanie wyników wyszukiwania“.

Wytyczna Google mówi:

Nie używaj nieautoryzowanych programów komputerowych do przesyłania stron, sprawdzania rankingów itp. Takie programy zajmują zasoby komputerowe i naruszają nasze Warunki korzystania z usługi. Google nie zaleca stosowania produktów, (…) które wysyłają do Google zapytania automatyczne lub programowe.

Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie przez Seo-Stat i Web-Tools własnych serwerów proxy. Polega to na wygenerowaniu pliku z programu, a następnie wgraniu go na dowolny serwer internetowy. Adres do tego pliku następnie podajemy na liście serwerów proxy i program przy odczytywaniu pozycji ma dodatkowe IP służące do połączenia z wyszukiwarką. Skrypt serwera proxy zwykle jest unikalny dla każdego konta w systemie SEO monitoringu. Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa i ochronę przed osobami trzecimi.

Lista serwerów proxy

Tego rodzaju połączenie z wyszukiwarką przez serwer proxy można także uzależnić od częstotliwości uruchomienia go w menedżerze zadań na serwerze (opcja w Web-Tools). Ustawiając zadania na wykonywane co jedną minutę i mnożąc razy liczbę serwerów proxy, jesteśmy w stanie określić górną granicę liczby monitorowanych słów. Jeden serwer proxy jest w stanie zmierzyć pozycję do 800 słów kluczowych w ciągu dnia. Ustawiając dodatkowo 3 serwery proxy mamy do dyspozycji monitorowanie 3200 słów każdego dnia włączając w to główny program.

Tworzenie kont dla klienta

Konto dla klienta w narzędziu SEO monitoringu pozwala na uzyskanie przez niego dostępu do zmierzonych wyników pozycji. Klient ma wgląd w aktualne pozycje, na podstawie których zapewne otrzyma wyliczenie kosztów oraz może porównać je z tym co sam widzi w wyszukiwarce. Konto dla klientów oferuje Web-Tools. W Seo-Stat i GoogleMon jednym kliknięciem można utworzyć link do widoku pozycji z danej domeny. Dzięki temu wystarczy klientowi przesłać ten link, nie musi się on logować do serwisu żeby zobaczyć pozycje.

Koszty użytkowania narzędzi monitoringu

Każde z omówionych narzędzi posiada pewne funkcje za darmo a inne już za opłatą. GoogleMon bierze 3gr za monitorowanie dzienne jednego słowa, ale na starcie daje 10 zł na wykorzystanie. Seo-Stat w wersji online ma podstawowy pakiet monitorowania 5 zestawów po 5 słów za darmo, większe pakiety odpowiednio płatne, natomiast wersja offline Seo-Stat Mini jest całkowicie darmowa i do zainstalowania na własnym komputerze. Webpozycja monitoruje pozycje za darmo, ale udostępnia historię TOP10 dla popularnych słów kluczowych w cenie SMS. Cena zależy od długości badanego okresu. Web-Tools jest w wersji online darmowy, z mniejszą funkcjonalnością lub w wersji płatnej do zainstalowania na własnym serwerze internetowym.

Podsumowanie

Całkowicie poza badaniem są pewne ulepszenia lub utrudnienia w obsłudze i interfejsie tych programów. Niektóre funkcje są tak nieintuicyjne, że trudno do nich dotrzeć, natomiast pewne rozwiązania, jak generowanie raportów i wykresów to tylko jedno kliknięcie myszą. Zachęcam do własnych testów!

Aktualizacja w Monitorowanie pozycji – test dostępnych narzędzi

Powyższy tekst zawiera prywatne poglądy Autora. Niekoniecznie muszą odzwierciedlać one poglądy Redakcji.

Avatar

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który cały swój czas poświęca na upowszechnianie wiedzy o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom. Opracował autorski program szkolenia z pozycjonowania.


 • Redakcja

  Przy okazji przypominamy o nowej grupie na Facebooku, w której odpowiadamy na szereg pytań. Dołącz do Twoja firma w Internecie i Social Media.

  Subskrybuj Sprawny.Marketing na Messengerze, dostaniesz informację o każdym nowym artykule lub materiale video

  Wielkimi krokami zbliża się także dwudniowa konferencja I ♥ Marketing & Social Media oraz organizowane przez nas 24 szkolenia z zakresu marketingu.

  Możesz też zamówić prenumeratę drukowanego magazynu sprawny.marketing


  • Avatar
   Paweł Rabinek

   Dla profesjonalnych zastosowań, mając kilkaset i więcej fraz, żadne polskie narzędzie dostępne publicznie się nie nadaje. Są bardzo słabo rozwinięte, a i support jest wątpliwy w większości.

  • Avatar
   Sebastian

   Wielki in plus dla web-tools.pl to świetny kontakt z autorem aplikacji i otwartość na nowości. Niewiele jest takich firm w Polsce, które są w stanie cierpliwie odpowiadać na pytania i "liczyć się" ze zdaniem użytkowników :)

   • Avatar
    Marcin Kijak

    Dokładnie, ja też kożystam z Web-Tools.pl i jestem zadowolony z całokształtu.

  • Avatar
   pozycjoner.net

   Wszystkie te systemy mają 1 minus
   Nie mają możliwości robienia screenów z SERPA , a czasami klienci to wymagają :(

   • Avatar

    GoogleMon robi screen z serpa z ostatniego dnia pomiaru. Klient może wymagać, ale reklamacja ma sens jedynie w dniu, w którym zostaje zgłoszona.

   • Avatar
    Artur Pleskot

    Witam
    Reprezentuję system linkolo.pl, w którym właśnie jest możliwość podejrzenia wyników pobieranych podczas sprawdzania frazy jak i kilka innych dodatkowych funkcjonalności (np. udostępnianie statystyk innym klientom). Nie są to screeny z serpa, tylko zwykły html. Podsunął Pan bardzo dobry pomysł, aby to był dokładny screen w formie jpg. Będziemy o tym myśleli.

  • Avatar

   i jeszcze jeden problem – znając polskie realia, zdecydowanie lepiej posiadać własne narzędzia bo a kto wie czy Twój klient nie otrzyma wkrótce super oferty na te same słowa kluczowe :)

  • Avatar

   szkoda ze w tescie zabrakło słów kluczowych z lokalizacją ;)

  • Avatar

   Jedna uwaga – Googlemon również pozwala na eksport słów kluczowych do pliku tekstowego.

  • Avatar

   W Googlemon niestety można eksportować tylko słowa kluczowe, bez ich aktualnej pozycji.

  • Avatar
   Seo-Stat

   Cieszy nas, że powstał taki bezstronny artykuł/test na temat systemów monitorujących.
   Myślę – że Seo-Stat wypadł całkiem nieźle ;) Ale tak jak pisał autor – najlepiej samemu przetestować.

   Ptaq

  • Avatar
   A.kaliniak

   Hej, ja osobiście korzystam z http://twojapozycja.pl, ale do zastosowań bardziej indywidualnych aniżeli "profesjonalnych". Z tego co widzę to może nie ma wielu ustawień (albo ich nie widzę), ale korzysta mi się z niego dość przyjemnie.
   A z tych co podaliście to jakoś mi najbardziej do gustu przypadł web-tools, może dlatego, że jest już dość długo na rynku

  • Avatar
   Jurandinho

   webpozycja.pl w tej chwili jeszcze nie nadaje się do tego, żeby korzystać z niej podczas pracy z klientami, a i w normalnym użytkowaniu sprawia problemy. W raportach pojawiają się dziury. Fajnie byłoby rozbudować ten test o przegląd raportów z tych samych danych w tym samym okresie czasu i sprawdzić jak duże występują różnice.

  • Avatar
   Tomasz Frelik

   Dziękuję za uwzględnienie Googlemona w teście, było mi bardzo miło przeczytać niezależną opinię o serwisie.

   Jednocześnie chciałbym prosić o sprostowanie tego:
   "GoogleMon posiada 30-dniową historię pozycji, co jest najkrótszym okresem."

   W praktyce jest dostęp do pozycji z 12 ostatnich miesięcy. Być może nieporozumienie wynika z krótkiego okresu użytkowania serwisu podczas testu. W momencie, kiedy są pozycje z różnych miesięcy, pojawiają się linki do wykresów i tabel z tych miesięcy.

   Co do tworzenia kont dla klientów, jednym kliknięciem można utworzyć link do widoku pozycji z danej domeny. Dzięki temu wystarczy klientowi przesłać ten link, nie musi się on logować do serwisu żeby zobaczyć pozycje. Przykładowy link: http://googlemon.pl/pozycje_dowcipy.autentyki.pl_

   • Avatar

    Oczywiście przepraszam ze ten błąd, okres 30 dni wziąłem z faktu, że tylko taki okres wyświetlały się pozycje, bo tyle dni były monitorowane. Co do tworzenia kont klientów, to w Seo-Stat działa to na tej samej zasadzie, utworzenie linku do przykładowego widoku.

   • Avatar

    Tak się składa, że korzystam z serwisu ciut dłużej niż miesiąc i poprawiłam przynajmniej dwie (trzy) rzeczy:
    – dane podane są w tabelce i na wykresie, które nie są jasno opisane dla osoby zupełnie nowej (trzeba tłumaczyć, które to są dni miesiąca, które pozycje, poza tym przydałoby się wyraźne oddzielenie części z monitorowanymi frazami od ilości linków albo możliwość ukrycia tego monitoringu dla klienta)
    – wprowadzona obecnie wersja beta "Stawki do wyliczenia opłat" uwzględnia tylko opcję 1-5 i 6-10, nie wszyscy stosują taki model rozliczania (np. 1-3, 4-10 lub 1-3, 4-6, 7-10 i inne kombinacje)
    – kosmetyka: w przypadku, gdy liczba linków wynosi ponad 1000, tabelka wychodzi poza obszar serwisu

  • Avatar

   Prowadze kampanie w SEOmoz i ślędzę nawet do 250 słów na projekt, jednym kliknięciem eksportuje do pdfa wszystkie słowa, mogę też robić zrzuty z serpów dla wybranych słów, no i oczywiście do tego mam wgląd w historię rankingów. Interfejs jest tak przejrzysty i prosty, że chyba nawet moja mama by sobie z nim poradziła. Usługa nie jest tania, ale mając zagranicznych klientów nie mam możliwości cięcia kosztów bo mogłoby się to skończyć cięciem kosztów mojego klienta na pozycjonowanie. Gorąco polecam każdemu profesjonaliście.

  • Avatar

   Wolę Seo-Stat, w Web Tools'ach trywialne są te punkty, w Seo Stacie przelew i z głowy. Jakichś punktów pilnować :D

  • Avatar

   jest jeszcze: stat4seo.pl moim zdaniem bardzo dobre narzędzie :)

  • Avatar

   Tak jak hosti – używam stat4seo i ja oraz klienci są zadowoleni i to im wystarcza.

   Nie mniej każdy skrypt/oprogramowanie ma swoje plusy i minusy. Kwestia gustu co komu potrzebne w danej chwili :)

  • Avatar

   Witam Wszystkich
   Reprezentuję system linkolo.pl, który posiada bardzo podobne narzędzia. Jest to całkiem nowy system na rynku SEO. Zapraszam do testowania.

  • Avatar

   Troszkę mało tego testu ale ok ;p, Co do tematu też polecam stat4seo.p, ponieważ z tymi punktami to straszna lipa.
   Czasami można się zapomnieć, i portfelik rośnie ;]

   • Avatar

    To narzędzie za wiele nie oferuje. Testowałem ale zbytnio nie przypadło mi ono do gustu.
    Warte uwagi są systemy monitorujące o których mowa w artykule.

  • Avatar

   Ja osobiście korzystam z web-tools / nie jest to żadna reklama ale soft jest naprawdę prosty i nie zdażyła mu się większa awaria.

  • Avatar
   Łukasz | Serpstat.pl

   Nowe, pełne potencjału narzędzie do monitorowania pozycji: http://serpstat.pl Czekamy na opinie i uwagi. Jest darmowe i takie zostanie!

  • Avatar
   Robert

   Witam,

   Świetny artykuł. Właśnie szukam takiego narzędzia ale chyba i tak przyjdzie mi testować każde po kolei.

   W każdym bądź razie dzięki! :)

  • Avatar

   Ostatnio na pojawił się nowy system do monitorowania googlechecker.pl, ciągle w fazie testów, ale ma przejrzyste wykresy i raporty

  • Avatar

   Ciekawy artykuł. Nie korzystałem z tego typu narzędzi online, jedynie z Google Monitora, który działa wyśmienicie jeśli ma się zmienne IP. Skorzystam z w/w narzędzi.

  • Avatar

   Ciekawy artykuł, najpewniej skorzystam z Seo-stat

  • Avatar
   Pozycjoner

   Od czasu pojawienia się tego artykułu trochę się zmieniło, ale przetestowałem wszystkie podane i dodatkowo znalazłem jeszcze kilka konkurencji. No cóż, na tą chwilę jak dla mnie najlepiej wypada webpozycja.pl – ma najwięcej funkcjonalności (http://webpozycja.pl/info.html), a do tego jest tania.

  • Avatar
   kmlody84

   Bardzo dużo się zmieniło. Brakuje chociażby SerpMonster.pl – tani, rozwijający się i bardzo funkcjonalny.

  • Avatar
   Marek Zachodniowski

   Bardzo dobre jest rownież nowe narzędzie Colibri i to dostępne po polsku na http://pl.colibritool.com . Oprócz monitorowania serpu ma tez backlinki, integrację z Google Analytics, monitorowanie konkurencji i raporty. Do tej pory jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż działa bezawaryjnie i ma niezbyt wygórowaną cenę.

  • Avatar
   glazura

   Jeśli chodzi o monitoring to jakiś czas temu używałem serwisu o nazwie SeoStation, myślę że spełnił moje oczekiwania co do monitorowania fraz kluczowych w Google.

  • Avatar
   Andrzejo

   @Marek Zachodniowski Korzystam właśnie z wersji próbnej ColibriTool i również jestem zadowolony, szczególnie z możliwości integracji z Google Analytics – wreszcie mam wszystko w jednym miejscu.

  • Avatar
   Michał z matysart.pl

   A zna ktoś jakieś narzędzie obsługujące geolokalizacje ?

  • Avatar
   Krzysztof

   Korzystam z seo-stat.pl i jak dla mnie jest ok.

  • Avatar

   jeśli chodzi o geolokalizacje to polecam webpozycje swietne narzędzie do pozycjonowania i dość tanie

  • Avatar
   SerpMonster

   @kolo – webpozycja służy do pozycjonowania?? :)

  • Avatar
   przemek

   bardzo dobry artykuł warto przeczytać

  • Avatar

   Ja korzystam od roku z seo-stat jest w miarę przejrzysty i duużo tańszy niż web-tools ale mają takie dziury w sprawdzaniu i ostatnio jakieś p-ty lojalnościowe wprowadzili, kit. Myślę nad seostation i nad webpozycja, czytam czytam i dalej nie wiem.

  • Avatar

   Potrzebuję około 50str i 70fr na początek. Fajnie jakby serp był widoczny

  • Avatar
   SerpMonster

   Zapraszamy do nas, sprawdzanie 70 fraz dziennie to max koszt 70 groszy! Wszystko działa online, nie powinno być dziur w sprawdzaniu. Zapraszamy do założenia konta dla Agencji – na początek nie trzeba nic wpłacać, SerpMonster sprawdzi i tak dla Ciebie kilka pozycji. Do analizy dostaniesz wykresy, tabele z danymi, raporty na mail – każdy wynik z Serpów jest do podejrzenia.

  • Avatar

   a dobra przetestuję Was, chociaż kiedyś nawet zakładałem u was konto, co mi tam nie pasiło… hm nie pamiętam. Sprawdzę to.

  • Avatar
   SerpMonster

   Jeżeli coś jest nie tak, jak uważasz, że powinno to napisz do nas na info(at)serpmonster.pl – postaramy się pomóc!

  • Avatar

   zdecydowanie webpozycja 500 fraz za 24zł niema porównania do innych tego typu narzędzi

  • Avatar

   Ja także korzystam z webpozycji. Moge jedynie dodać, że webpozycja jest także łatwa w obsłudze dzięki czemu nawet osoby nieznające tematu sobie poradzą.

  • Avatar
   Bartosz

   Zupełnie darmowo można po testować gmonit.com, liczba fraz jest ograniczona, ale domen można podać ile się chce, 3 pierwsze strony wyników (30 pozycji) są monitorowane oraz dwa języki wyszukiwania obsługiwane; polski i angielski.

  • Avatar
   Paweł Michno

   Oczywiście, również potwierdzam, że WebPozycja jednak bije w/w systemy na głowę. Jest najtańsza.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *