Jak oni to zrobili? Wywiad z laureatami globalnego konkursu Google Online Marketing Challenge 2012

Po raz pierwszy w pięcioletniej historii Google Online Marketing Challenge, polscy studenci zdobyli tytuł Globalnego Zwycięzcy międzynarodowego konkursu, pokonując ponad 11 tys. uczestników z 86 krajów. Studenci SGH po raz czwarty z rzędu zostali laureatami konkursu. W latach 2009–2011 studenci uczelni zwyciężali w Europie. Już niedługo w nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca na świecie wyruszą w “podbój” Stanów Zjednoczonych. Relacja z wyprawy już niedługo.

A tymczasem, zapraszamy do przeczytania wywiadu z polskimi bohaterami tegorocznej edycji Google Online Marketing Challenge: opiekunami dr Wojciechem Czartem z Poznania i dr Tymoteuszem Doligalskim z Warszawy oraz z członkami zespołu Global Winners GOMC 2012.

cztery polskie zespoły znalazły się w Top 15 Europy, a Polska była najliczniej reprezentowana w klasyfikacji. W Top 5 Europy znalazły się dwa polskie zespoły: zespół z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod kierunkiem dr Wojciecha Czarta oraz zespół z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem dr Tymoteusza Doligalskiego, który został w tym roku światowym zwycięzcą.

Infografika przedstawiająca pracę nad najlepszą kampanią AdWords roku 2012

Zapraszamy do lektury dwóch wywiadów: z opiekunem zespołów z Poznania, dr Wojciechem Czartem, prowadzącym zajęcia Technologie E-Commerce – Marketing Internetowy, w ramach których studenci biorą udział w konkursie oraz z członkami zwycięskiego zespołu z warszawskiej SGH i ich opiekunem, dr Tymoteuszem Doligalskim. Ponieważ Google Online Marketing Challenge to konkurs czysto praktyczny, treść wywiadów zawiera m.in. wiele cennych wskazówek dla osób zainteresowanych strategią prowadzenia kampanii AdWords.

Rafał Kowalewski
Wiemy, że projekt studentów dotyczył kampanii AdWords dla księgarni. Z jakimi specyficznymi problemami zetknęli się studenci podczas projektowania oraz zarządzania kampanią?

dr Wojciech Czart, prowadzący zajęcia monograficzne “Technologie E-Commerce – Marketing Internetowy” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Zespół studentów TZI w składzie: Marianna Wiśniewska (kapitan), Mateusz Guliński, Norbert Leśniewski, Robert Manysiak, Milena Sobolewska, Łukasz Szymaniak przygotował kampanię dla księgarni Tristero (Tristero.pl).

Tristero jest niewielką, niezależną i niesieciową księgarnią o profilu artystyczno-literackim oraz integralną częścią kluboksięgarni Głośna w Poznaniu. Swą nazwę zawdzięcza kultowej, postmodernistycznej powieści “49 idzie pod młotek” Thomasa Pynchona. Księgarnia otworzyła sklep internetowy pod koniec lutego 2012.

Jednym z istotniejszych problemów z jakimi musieli zmierzyć się studenci było prowadzenie pilotażowych kampanii masowych. By pozwolić samym klientom określić jak kampania powinna być najefektywniej prowadzona, studenci musieli zaimplementować bardzo precyzyjny system śledzenia potencjalnych klientów. Wykorzystano funkcje śledzenia nie tylko samego systemu Google AdWords, ale również narzędzi takich jak min. Google Analytics czy Narzędzia Webmasterów – Google.

Rafał Kowalewski
Czy studenci biorący udział w konkursie mieli wcześniej do czynienia z programem AdWords?

dr Wojciech Czart
W odróżnieniu od poprzednich lat, w których również znaleźliśmy się w Top 5, w tym roku z kilkunastu startujących w GOMC 2012 studentów trzech brało udział w poprzedniej edycji konkursu. Dla pozostałych udział w zajęciach był pierwszym bezpośrednim zetknięciem się z tą tematyką.

Na podstawie poprzednich edycji konkursu wydaje się, że najlepsze projekty wymagają wykorzystania wielu narzędzi dostępnych w programie reklamy Google. Jakich narzędzi użył Pański zespół?

Z całej masy narzędzi wybraliśmy tylko te, które były dla nas najbardziej przystępne ze względów finansowych (korzystaliśmy tylko z tych darmowych), ze względu na czas potrzebny na ich opanowanie i możliwości tych narzędzi. Zakładaliśmy, że nikt nie zna lepiej środowiska online Google od samego Google i głównie korzystaliśmy z narzędzi udostępnianych przez tę firmę. Oprócz funkcjonalności wbudowanej w sam system Google AdWords korzystaliśmy min. z Edytora AdWords, Google Analytics, Narzędzia Webmasterów – Google, Google Docs.

Rafał Kowalewski
Co można było zrobić w AdWords mając do dyspozycji sumę 250 dolarów?

dr Wojciech Czart
Za 250 dolarów przeznaczonych na trzytygodniową kampanię, w ciągu kilku miesięcy można było przygotować skuteczną masową kampanię pilotażową, której zadaniem było próbkowanie dynamiki rynku online dla wybranego segmentu rynku wybranej branży.

Rafał Kowalewski
Jak długo trwały przygotowania do projektu i praca?

dr Wojciech Czart
Studenci przygotowywali się do konkursu w ramach dwusemestralnego cyklu zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki UAM – „Technologie E-Commerce – Marketing Internetowy” – prowadzonych dla studentów Informatyki Stosowanej (obecnie Technologie Komputerowe) oraz studentów Technicznych Zastosowań Internetu międzyuczelnianego kierunku prowadzonego przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Poznańską.

W pierwszym semestrze studenci zajmowali się ogólnymi zagadnieniami marketingu internetowego od strony mierzalności dynamiki środowiska internetowego, głównie była to analityka webowa. Natomiast faktyczne bezpośrednie przygotowania do kampanii, które związane były z zapoznaniem się z narzędziem Google AdWords i przygotowanie kampanii dla wybranej firmy, odbyło się w ciągu semestru drugiego.

Na Wydziale Fizyki uczymy min. analitycznego rozwiązywania problemów w sposób charakterystyczny tylko dla fizyków. Jak pokazały efekty Internet jako medium mierzalne – cyfrowe doskonale nadaje się do implementacji języka fizyki.

Rafał Kowalewski
W jaki sposób wspierał Pan projekt? Czy organizował Pan seminaria, czy też zostawiał studentom więcej wolnej ręki?

dr Wojciech Czart
Prowadzenie zajęć w ramach, których studenci zapoznawali się z marketingiem internetowym oraz przygotowywali się do udziału w konkursie zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż czas przewidziany wg uczelnianego planu zajęć. Nasz sukces zawdzięczamy obranej metody nauczania, która była bardzo zbliżona do tzw. metody projektowej, której jednym z głównych elementów byłą aktywizacją ukierunkowanego samokształcenia.

Wciąż jeszcze mamy w Polsce bardzo zdolną młodzież, której do aktywizacji drzemiącego w niej potencjału wystarczy tylko wskazać jej dobrze określony cel, uświadomić sens i realność jego osiągnięcia.  Podczas samego procesu nauczania wykorzystaliśmy kilka kanałów komunikacji doświadczeń i wiedzy. Oprócz tradycyjnej metody wykładowo-ćwiczeniowej korzystaliśmy min. z narzędzi e-learningowych, które pozwolił wykroczyć poza ograniczenia czasu i przestrzeni.

Studenci nie byli zobowiązani do uczestnictwa w wykładach w czasie rzeczywistym, jednak byli zobowiązani do przyswojenia sobie zagadnień prezentowanych na kolejnych zajęciach prowadzonych off- i on-line. W czasie przygotowań teoretyczno-ćwiczeniowych studenci musieli potwierdzać swoją aktywność i wykazywać postępy w zdobywanych umiejętnościach. Taka organizacja pracy gwarantowała pewien bazowy poziom, który studenci musieli osiągnąć aby móc wziąć udział w konkursie w ramach zajęć.

Kolejnym aspektem wybranej metody pracy było mobilizowanie studentów do pracy samodzielnej, która pozwoliła naszym studentom znaleźć się w ciągu ostatnich trzech lat w czołówce Europy. Formalne zajęcia pozwoliły na postawienie rusztowania, które w połączeniu z ukierunkowanym samokształceniem pozwoliło na bardzo szybki rozwój najbardziej zaangażowanych zespołów.

laureaci tegorocznego Google Online Marketing Challenge - Studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]

Laureaci tegorocznego Google Online Marketing Challenge – Studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rafał Kowalewski
W jaki sposób Pańscy studenci wykorzystują umiejętności zdobyte podczas konkursów?

dr Wojciech Czart
Udział w konkursie pozwolił studentom na sprawdzenie się w zakresie marketingu internetowego i w wielu z nich rozbudził zainteresowanie tą dziedziną. Część uczestników podjęło już pracę zawodową związaną z marketingiem online. Poza tym podczas przygotowań do konkursu studenci uczą się wykorzystywać narzędzia technologi internetowych do pracy indywidualnej, zespołów rozproszonych, analityki webowej, prezentacji i widoczności w sieci www itp., a umiejętności te już stają się podstawowymi naszych czasów.

Rafał Kowalewski
Skąd wziął się pomysł na pracochłonne zajęcie w postaci kierowania zespołem studentów w konkursie GOMC?

dr Wojciech Czart
W 2008 roku szukałem sposobu efektywnego nauczania nowych technologii internetowych w obszarze marketingu internetowego, w których prym wiodły technologie firmy Google. Szukałem możliwości prowadzenia szkoleń organizowanych przez firmę Google w ramach lub równolegle do zajęć prowadzonych dla studentów na naszym Wydziale.

Zwróciłem się z prośbą o sugestię w tej sprawie do byłego mojego magistranta Pana Bartosza Barlińskiego, który rok wcześniej obronił pracę z tematyki pozycjonowania, a który kontynuował rozwój zawodowy w kierunku technologii marketingowych oferowanych przez firmę Google. Zamiast wdrożenia szkoleń Pan Bartosz zasugerował nam właśnie wzięcie udziału w konkursie Google Online Marketing Challenge.

Rafał Kowalewski
Na koniec, proszę podać krótki przepis na zwycięstwo.

dr Wojciech Czart
Po pierwsze: należy uświadomić studentom potencjał, którym dysponują i realność osiągnięcia założonego celu. Po drugie: zaangażowanie i praca, po trzecie: dobra organizacja pracy, zanim przystąpimy do optymalizacji parametrów konkursowej kampanii, pracujemy nad optymalizacją efektywności pracy zespołowej. Po czwarte: język angielski, który pozwala dotrzeć do kluczowej informacji na Internecie. Dokładając do tego umiejętność, pewien rodzaj mentalności, kształtowany na Wydziale Fizyki dostaniemy przepis na trzykrotne z rzędu Top 5 Europy i kilka zespołów w Top 15. Poprzez włączenie w tok studiów niezbędnej dawki fizyki, nasi studenci uczeni są skutecznego radzenia sobie również z problemami, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Szczególnie gdy problem da się wyrazić w postaci konkretnych wartości parametrów, formuł i wykresów.

Rafał Kowalewski
Dziękuję i życzę sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!

dr Wojciech Czart
Dziękuję.

A przed nami wywiad z członkami zespołu z Warszawy. Po spędzeniu wielu godzin w bibliotece (i byciu wielokrotnie z niej wyganianym ze względu na późną porę) zespół studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Google światowym konkursie marketingu internetowego Online Marketing Challenge.  Studenci SGH po raz czwarty z rzędu zostali laureatami konkursu.

GLOBAL WINNERS ze Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie (OD LEWEJ – Kamil Borkowski, Piotr Wawrysiuk (kapitan), Aneta Maliszewska, Łukasz Kanownik, Joanna Sakowska

 

Rafał Kowalewski
W jaki sposób dokonaliście wyboru biznesu? Kto wpadł na pomysł poprowadzenia kampanii dla Rowerów Embassy?

Piotr Wawrysiuk (kapitan)
Od momentu pojawienia się pomysłu o wzięciu udziału w konkursie wiedzieliśmy, że najważniejszą decyzją rzutującą na sukces bądź niepowodzenie naszej kampanii jest wybór odpowiedniego partnera biznesowego. Przez okres miesiąca zastanawialiśmy się nad potencjalnymi kandydatami. Dla każdego z nich robiliśmy osobną analizę SWOT. Chcieliśmy aby biznes jaki będziemy reklamowali posiadał potencjał będąc jednocześnie niszowym rynkiem. Nisza oznacza zdecydowanie mniejszą konkurencję. Potencjał natomiast miał zapewnić nam szerokie spektrum działania i stosunkowo dużo wyświetleń reklam.

Aneta Maliszewska
Rowery Embassy idealnie pasowały do naszej kampanii i spełniały wszystkie stawiane przez nas wymogi. Z jednej strony rynek rowerów cruiser jest w Polsce jeszcze mało rozwinięty. W związku z tym konkurencja nie jest zbyt duża. To natomiast oznacza, że koszta kampanii nie są zbyt wygórowane. Z drugiej natomiast, w ostatnich latach promowany w naszym społeczeństwie jest natomiast zdrowy styl życia, którego to częścią jest jazda na rowerze. W rezultacie liczba wyszukiwań w Internecie rowerów jest bardzo duża. Dodatkowo  warto podkreślić, że z właścicielami Rowery Embassy szybko złapaliśmy nić porozumienia. Potencjał, elastyczność w podejściu, zrozumienie i miła atmosfera przekonała nas do wyboru właśnie tej firmy.

Rafał Kowalewski
Jaką strategię kampanii za niewielki budżet 250 USD przyjęliście i jaki był czas jej trwania?

Kamil Borkowski
W naszej kampanii ograniczani byliśmy nie tylko przez maksymalny czas jej trwania i daty zakończenia ale również budżet 250$. Wszystko to miało ogromny wpływ na przyjętą przez nas strategię działania. Zaczęliśmy od audytu strony internetowej Rowery Embassy. Ponieważ firma ta planowała wdrożenie nowej jej wersji postanowiliśmy przedstawić właścicielom swoje pomysły na jej funkcje i wygląd. Niestety opóźnienie w dostarczeniu strony internetowej oraz data zakończenia konkursu sprawiły, że zmuszeni byliśmy do zmniejszenia jej czasu trwania z 21 dni na 18.

Piotr Wawrysiuk
Przyjęliśmy strategię Top Down. Polegała ona na jak najszerszym rozpoczęciu kampanii posiadającej jedynie podstawowe, a zarazem bardzo ogólne AdGrupy. Następnie bazując na raportach wyszukiwanych słów, Google Analytics czy własnych obserwacjach zaczęliśmy przechodzić na słowa kluczowe dopasowane do wyrażenia oraz dokładne. Jednocześnie tworzyliśmy coraz to nowe, bardziej szczegółowe AdGrupy. Grupa rowery damskie zapoczątkowała na przykład takie AdGrupy jak kolorowe rowery, różowe rowery, rowery z koszykiem czy nawet sexy rowery takie podejście pozwoliło nam dopasować treści i techniki tworzenia reklam do charakterystyki wyszukiwań. W rezultacie użytkownikowi wyświetlała się bardziej interesująca go reklama. My natomiast podnosząc wynik jakości byliśmy w stanie obniżać koszty kliknięć (CPC) jednocześnie zdobywając najlepsze pozycje wyświetlania. Podejście to było kluczem do naszego sukcesu.

Rafał Kowalewski
Jaki był klucz do wyboru grupy docelowej i w jaki sposób udało się do niej dotrzeć?

Joanna Sakowska
Celem określenia grupy docelowej spotkaliśmy się z właścicielami Rowery Embassy. Bazując na ich kilkuletnim doświadczeniu udało nam się określić profil osoby kupującej rower typu cruiser. W większości wypadku są to młode kobiety mieszkające w miastach. Wiedza ta pozwoliła nam na opracowanie kompleksowego zestawu słów kluczowych. Dotarcie do grupy docelowej możliwym było zwłaszcza poprzez zastosowanie bardziej szczegółowych i wyprofilowanych na finalnego odbiorcę AdGrup.

Rafał Kowalewski
Jakiego rodzaju frazy okazały się najlepiej konwertujące?

Piotr Wawrysiuk
Oczywiście najlepiej konwertowały najbardziej precyzyjne sprzedawanym produktom AdGrupy. Frazy wchodzące w skład AdGrupy poświęconej nazwie firmy oraz rowerom typu cruiser cechowały się najwyższym współczynnikiem konwersji. Niemniej jednak stosunkowo dużym zaskoczeniem były lepsze niż początkowo zakładano wyniki fraz z grup rowery retro oraz modne rowery.

Łukasz Kanownik
Warto też podkreślić, że grupa polskie rowery, również osiągała bardzo dobre statystyki. Pokazuje to, że Polacy cenią produkty krajowe. Hasło Dobre bo polskie cały czas jest w cenie.

Rafał Kowalewski
Czy poza kampanią typu search wykorzystaliście także reklamy w sieci reklamowej Google?

Łukasz Kanownik
Początkowo zakładaliśmy wykorzystanie również sieci partnerskiej. Jednakże już w pierwszych dniach trwania kampanii zauważyliśmy, że reklamy wyświetlane za jej pomocą cechowały się kilkunastokrotnie mniejszym CTR niż w sieci wyszukiwania. Analizując różne strony należące do sieci reklamowej Google oraz czytając opinie w Internecie doszliśmy do wniosku, że sieć tą jest lepiej używać stosując reklamy graficzne. Te natomiast nie są brane pod uwagę w konkursie. Dlatego też postanowiliśmy zaniechać stosowania sieci partnerskiej.

Rafał Kowalewski
Czy posiadaliście wcześniej jakąkolwiek wiedzę na temat AdWords i czy zrozumienie zasad programu zajęło Wam wiele czasu?

Aneta Maliszewska
Prawdę mówiąc podczas projektowania wstępnej struktury kampanii oraz na samym początku jej trwania praktycznie nie posiadaliśmy żadnej wiedzy na temat AdWords. Jedynie dwoje z nas miało wcześniej styczność z tym sposobem reklamowania się.

Łukasz Kanownik
Pierwsze 4 dni kampanii były swoistym polem doświadczalnym. Podejmowaliśmy różne działania. Zmienialiśmy koncepcje. Popełnialiśmy błędy. Wszystko jednak uważnie obserwowaliśmy. Wyciągaliśmy wnioski. W rezultacie z dnia na dzień nasza wiedza się znacząco powiększała, a statystyki kampanii zdecydowanie poprawiały. Kampanię optymalizowaliśmy niemalże 24 godziny na dobę (odliczając czas na sen). Uważaliśmy, że zawsze może być lepiej. Dlatego też ustawicznie obserwowaliśmy ruchy użytkowników dodając nowe słowa kluczowe, negatywne słowa, modyfikując treści i techniki reklam czy wreszcie tworząc nowe AdGrupy. Optymalizacja ta trwała do ostatnich dni trwania naszej kampanii.

Joanna Sakowska
Nasz przykład pokazuje, że zasady AdWords nie są skomplikowane. Obserwacja swoich działań wraz z krytyczną analizą wyników wystarczają do skonstruowania efektywnej i stosunkowo niedrogiej kampanii marketingowej. Nasza okazała się być najlepszą na świecie.

Rafał Kowalewski
W jaki sposób wykorzystywaliście w ramach projektu wiedzę przyswojoną na studiach?

Joanna Sakowska
Nabyte teoretyczne podstawy zagadnień biznesowych pozwoliły nam zrozumieć zachodzące pewne zależności. Nabyta wiedza była przede wszystkim bardzo pomocna podczas projektowania i podsumowywania kampanii. W trakcie trwania kampanii bardziej niż wiedzę teoretyczną wykorzystywaliśmy własne zdolności i wyczucie biznesowe.

Rafał Kowalewski
Co sprawiło, że tym razem studenci SGH zostali światowymi zwycięzcami?

Kamil Borkowski
Na sukces ten złożyło się kilka czynników. Pierwszym i najważniejszym z nich była owocna praca zespołowa. Jako grupa przyjaciół znających się od dłuższego czasu nie mieliśmy większych problemów ze zrozumieniem się. Dzięki temu nasza praca opierała się na zaufaniu, uczciwości oraz zaangażowaniu. Każdy znał swoją rolę i rozumiał, że wszyscy działamy w naszym wspólnym interesie. Chociaż pojawiały się pewne kłótnie, to każda z nich była bardzo merytoryczna i konstruktywna.

Drugim z głównych czynników było nasze wzajemne uzupełnianie się. Posiadaliśmy wykształcenie niemal ze wszystkich głównych kierunków oferowanych przez SGH (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość). Dodatkowo nasze zainteresowania i umiejętności pokrywały niemalże wszystko co było potrzebne w naszej wizji kampanii.

Kolejnym czynnikiem było odpowiednie wybranie partnera biznesowego. Jak się okazało wybór Rowery Embassy był strzałem w dziesiątkę. Rynek na jakim operuje ta firma jest mało konkurencyjny, niszowy, jednocześnie posiada ogromny potencjał.

Rafał Kowalewski
Na koniec – dla opiekunów oraz dla studentów, proszę podać krótki przepis na tryumf w konkursie GOMC.

Studenci
oczywiście nie istnieje jedna uniwersalna recepta na sukces. Niemniej jednak można wyliczyć kilka najważniejszych aspektów:

 1. Stwórzcie interdyscyplinarny zespół oparty na przyjaźni, zaufaniu i zrozumieniu.
 2. Jasno określcie podział zadań i obowiązków.
 3. Wybierzcie niszowy aczkolwiek cechujący się dużym potencjałem biznes. Dobry kontakt z właścicielami i swoboda działania  to podstawa.
 4. Nie poddawajcie się.
 5. Nie spoczywajcie na laurach. Zawsze może być lepiej.
 6. Bądźcie elastyczni i konsekwentni w swoich działaniach. Czasem na wyniki podjętych zabiegów trzeba chwilę zaczekać.
 7. Bądźcie wytrwali. Każdy sukces rodzi się w bólach. Nie poświęcając odpowiedniej ilości czasu nie wygracie.
 8. Wierzcie w sukces!

Rafał Kowalewski
Dziękuję i serdecznie gratuluję zwycięstwa!

Studenci
Dziękujemy!

 

Na zakończenie, poprosiliśmy także opiekuna zespołu, dr Tymoteusza Doligalskiego, który jest adiunktem w Zakładzie Wartości Klienta (Instytut Zarządzania Wartością), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, o komentarz dotyczący dotychczasowych rezultatów studentów SGH osiągniętych podczas kilku edycji Google Online Marketing Challenge.

Rafał Kowalewski
Jak Pan skomentuje tegoroczne, jak i poprzednie, zwycięstwa studentów SGH w konkursie Google Online Marketing Challenge?

dr Tymoteusz Doligalski – twórca Studiów Podyplomowych SGH Marketing Internetowy, adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta (Instytut Zarządzania Wartością), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Udział studentów w konkursie Google Online Marketing Challenge jest już pewną tradycją w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2009-2011 studenci SGH zostawali regionalnymi laureatami konkursu, zajmując trzy razy z rzędu pierwsze miejsce w Europie. W tym roku studentom uczelni udało się zająć pierwsze miejsce na świecie. Jest to o tyle znamienne, że w historii konkursu żadna inna uczelnia nie zdobyła tak wysokiej łącznej liczby zwycięstw na poziomie regionalnym i światowym. Opiekunem dwóch pierwszych zespołów był mgr Marcin Dudek, ja zaś byłem opiekunem kolejnych dwóch.

Z perspektywy tych kilku edycji można stwierdzić, że największym wyzwaniem opiekunów jest zachęcenie studentów do wzięcia udziału w konkursie i podtrzymanie ich zaangażowania do końca kampanii (choć to ostatnie nie dotyczy zwycięskich zespołów). Przydatne jest również uwzględnienie e-marketingu w programie nauczania. W SGH przedmioty z tego zakresu występują na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Tegorocznych laureatów poznałem podczas prowadzonego przeze mnie wykładu New Technologies in Marketing. Aby zachęcić studentów do wzięcia udziału w konkursie, przedmiot ten można zaliczyć także poprzez udział w konkursie. Ocena końcowa przyznawana jest na podstawie raportów wstępnego i końcowego opisujących m.in. cele kampanii i ich osiągnięcie. Tegoroczni zwycięzcy otrzymali ocenę celującą w czerwcu, czyli na ponad miesiąc przed ogłoszeniem wyników.

Zaskakujący może być fakt, że laureaci dwóch ostatnich edycji poznawali system reklam AdWords dopiero podczas trwania konkursu. Interpretować to można w ten sposób, że formalna edukacja ekonomiczna, obejmująca pewną dawkę teorii i przedmiotów ilościowych, sprawdza się w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Na koniec zachęcam studentów, nie tylko z uczelni ekonomicznych, do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Warto zadbać, aby polscy studenci po raz piąty z rzędu zostali laureatami Google Online Marketing Challenge.

 

A co po konkursie? – wyprawa E-xpedycja asów marketingu

Co piszą studenci o planowanej już niedługo wizycie w siedzibie Google Inc. w Mountain View.
Zasłużone wakacje! Światowa wygrana w GOMC to nie tylko duży prestiż, ale również przepustka do niezapomnianej przygody. Rozpoczniemy ją wizytą w kalifornijskiej siedzibie Google. Już teraz planujemy przedłużenie pobytu i wspólną wyprawę kamperem po zachodniej części USA. W takiej grupie przyjaciół będzie to wyprawa marzeń. Przygodę czas zacząć!!!
Miło poinformować Państwa o objęciu patronatem medialnym przez SprawnyMarketing wyprawy zwycięzców do Stanów Zjednoczonych:
Grupa studentów SGH, zwycięzców jednego z największych konkursów studenckich na świecie – Google Online Marketing Challenge (GOMC) 2012: Piotr Wawrysiuk, Aneta Maliszewska, Łukasz Kanownik, Kamil Borkowski oraz Joanna Sakowska w ramach nagrody konkursowej wylatuje do Kalifornii zwiedzać między innymi siedzibę Google w Mountain View. Siedmiodniowy pobyt zapewniany przez Google studenci wydłużą do półtora miesiąca.  Odwiedzając takie miejsca jak San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Kanion Kolorado czy Park Yellowstone, zamierzają poszukiwać rozwiązań marketingowych jakie mogłyby być przeniesione na polski grunt. Ich wyprawa ma również stanowić zachętę dla polskich studentów do brania udziału w międzynarodowych konkursach akademickich.

Rafał Kowalewski

Trener AdWords w MaxROY.com, związany z branżą SEM od 2009 roku. Jako copywriter - miłośnik literatury i pięknego słowa. Jako specjalista reklamy w Google, wyznawca zasady: “Brzydkie reklamy sprzedają najlepiej”.


 • Redakcja

  Przy okazji przypominamy o nowej grupie na Facebooku, w której odpowiadamy na szereg pytań. Dołącz do Twoja firma w Internecie i Social Media.

  Subskrybuj Sprawny.Marketing na Messengerze, dostaniesz informację o każdym nowym artykule lub materiale video

  Wielkimi krokami zbliża się także dwudniowa konferencja I ♥ Marketing & Social Media oraz organizowane przez nas 24 szkolenia z zakresu marketingu.

  Możesz też zamówić prenumeratę drukowanego magazynu sprawny.marketing


  • Łukasz Kamiennik, TC

   Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a dorosły uczeń wejść już musi sam. Niestety wielu nauczycieli nie potrafi tych drzwi otworzyć. Dlatego szczęśliwi ci, którzy znaleźli się pod skrzydłami Wojciecha Czarta. :)

  • Tak z ciekawości: studenci biorący udział w projektach to studenci dzienni czy zaoczni? Studia I czy II stopnia?

  • Z grupy SGHowej wszyscy to studenci dzienni II stopnia. Czwórka właśnie kończy studia, a Łukaszowi został jeszcze semestr zabawy :)

  • Ogromne gratulacje dla obydwu zespołów. Ciekawi mnie jeszcze, czy uczestnicy wiążą swoją przyszłość z pracą przy kampaniach AdWords?

  • Mega ciekawy wywiad. Chyba pora zadać sobie to ważne pytanie: Co ja niby wiem o marketingu internetowym :D ? Bo widzę, że w porównianiu do tych gości jestem leszczem :)

  • Łukasz R

   Irek – i tak i nie. GOMC pozwala na dużą swobodę w zakresie wyboru partnera do promowania, więc dobra (naprawdę dobra) analiza na starcie może ułatwić Ci pracę później. Nawet z mniejszą analizą konwersja byłaby na zadowalającym (a może i bardzo dobrym) poziomie.
   Gratulacje – przyglądam się ofercie SGH przy okazji przeprowadzi do Warszawy – może spróbuję swoich sił na tej uczelni. ;)

  • Łukasz R

   Oczywiście zamiast “z mniejszą analizą” miało być “z mniejszym nakładem pracy”.

  • Gratulacje! Rzadko się słyszy o sukcesach rodaków, więc sukces naprawdę cieszy :)

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *